Ono što je jako bitno naglasiti jeste da nova postavka predstavlja celokupan fond Narodnog muzeja, i eksponate koji obuhvataju ogromni hronološki opseg, od paleolita, pa sve do umetnosti 20. veka, odnosno 4 hronološki podeljene zbirke, ili Praistorija, Antika, Stari vek i Novi vek.